Хороводец

График

Календар Център 1 - бул.Васил Левски Календар Център 2 - ул.Самуил Календар Осогово - ул.Осогово 2 Календар Изток - Цариградско шосе

ЦЕНИ

За зала "Васил Левски":Единично посещение - 9,00лв. Карта за 5 посещения (срочност 1 месец) - 40,00 лв. Карта за месец - 65,00лв.
За зали "Осогово", "Самуил" и "Изток":Единично посещение - 9,00лв. Карта за 8 посещения - 60,00лв. (срочност 2 месеца).